instalacje grzewcze rodzaje

Rodzaje instalacji grzewczych

Podstawowym zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest stworzenie i utrzymanie w danym budynku bądź całym pomieszczeniu pożądanej temperatury. Najbardziej pożądana jest temperatura zapewniająca komfort cieplny, czyli nie doznawanie żadnego wrażenia cieplnego – ani ciepła, ani zimna.

Z czego składa się instalacja grzewcza?

Praktycznie każda instalacja cieplna centralnego ogrzewania składa się z kilku podstawowych elementów, do których należą: kocioł grzewczy lub inne źródło ciepła, grzejniki oraz armatura połączone ze sobą przewodami. Jednocześnie czynnikiem, który przenosi temperaturę z kotła, jako źródła ciepła do grzejników jest w woda. To właśnie między innymi na podstawie rodzaju czynnika grzewczego możemy rozróżnić poszczególne typy instalacji grzewczych.

Rodzaje instalacji grzewczych

Rodzaje instalacji grzewczych mogą wykorzystywać, jako czynnik grzewczy: wodę, powietrze, energię elektryczną oraz parę niskoprężną. Ponadto rodzaje instalacji co można dzielić również ze względu na sposób krążenia czynnika grzewczego. W takim przypadku wyróżnia się dwa rodzaje instalacji grzewczych: z ogrzewaniem grawitacyjnym oraz pompowym.

Rodzaje instalacji centralnego ogrzewania mogą również dzielić się na instalacje z rozdziałem górnym bądź dolnym, przy czym ten ostatni może być w układzie tradycyjnym, rozdzielaczowym bądź poziomym. Ponadto występują także instalacje jedno i dwururowe, a ze względu na zabezpieczenie instalacji wyróżniamy instalacje z przepompowym naczyniem zbiorczym oraz z naczyniem wzbiorczym typu otwartego.

Rodzaje systemów grzewczych związane z parą dzieli się na instalacje z rozdziałem górnym i dolnym przy czym możemy wyróżnić instalacje z przepompowaniem skroplin z przewodami kondensatu oraz z grawitacyjnym spływem skroplin z przewodami kondensatu.

Zobacz również: pompy ciepła instalatorzy, najlepsza pompa ciepła.

rodzaje instalacji grzewczych
rodzaje instalacji grzewczych